top of page

Má psychoterapeutická práce

Jsem psychodynamicky orientovaný terapeut a mým cílem je být průvodcem na Vaší cestě v sebepoznání, v porozumění starým a nevědomým vzorcům z minulosti, které Vám prostupují do současných mezilidských vztahů a životních problémů. Je pro mě důležité vytvořit mezi námi prostředí důvěry a bezpečí.

Jsem zároveň i profesionální fotograf a při sezení využívám techniku v zahraničí nazývanou jako PhotoTherapy. Je to metoda terapie, při které se otevírají další komunikační, myšlenkové a emoční roviny s využitím Vašich donesených fotografií. 

Od léta 2022 se navracím z rodičovské dovolené k terapeutickým sezením. Pracuji s dospělými klienty, kteří mají trápení, se kterým si neví rady, potřebují se svěřit a posdílet své myšlenky a chtějí probrat změny ve svém životě. V budoucnu se budu věnovat i dlouhodobému poradenství. Moc mě baví práce s ženami, pro které je velkým tématem zaměstnání, ženství, mateřství a partnerské vztahy.  

Pracuji pod supervizním dohledem a plně se ztotožňuji s etickým kodexem České asociace pro psychoterapii - podrobnější informace naleznete zde.

Při prvním sezení spolu probereme, co Vás ke mně přivádí a jaké jsou Vaše představy o terapii. Pokud se dohodneme na vzájemné spolupráci, po tomto setkání spolu uzavřeme psychoterapeutický kontrakt, ve kterém si stanovíme naše směřování a cíle terapie. Pro představu si kontrakt můžete prohlédnout zde.

On-line psychoterapeutické poradenství

 

On-line terapie probíhají: přes Zoom, Whereby, případně dle domluvy.

Jak se objednat: přes kontaktní formulář na mých webových stránkách, přes e-mail: petravlachovacz@gmail.com či SMS zprávu          na číslo: 606 586 100

Vaše nezávazná rezervace platí 24 hodin a stává se závaznou po přijetí částky na číslo účtu: 1019550031/5500

Storno podmínky: Při zrušení setkání méně jak 24 hodin před jeho proběhnutím budu požadovat jeho proplacení v plné výši (storno 100 %) a to bez ohledu na důvody, které k němu vedly. Stejné podmínky platí i pro mě – pokud bych zrušila setkání méně než 24 hodin předem, nejbližší setkání máte zdarma.

bottom of page